top of page
Laohotell - kõik laoteenused ühest kohast
TVC OÜ on ladustamislahendusi pakkuv Eesti ettevõte


TVC laohotelli kasutamise peamine eelis seisneb TVC poolt osutatava teenuse universaalsuses. Aastatepikkuse kogemuse baasil oleme välja töötanud protseduurid ja töövõtted, mille abil saame teenindada nii era-, kui ka äriklienti. Äriklientide teenindamisel on meil silmapaistev võimekus pakkuda läbipaistvat ladustamislahendust lisaks rutiinsetele kaubavoogudele ka juhuslikule ladustamise vajadusele – näiteks turundusatribuutika, mööbel, arhiivid, kasutuseta põhivahendid, jne.


Teenuse osutamisel meile olulised väärtused:


1. Kulupõhisus


Meie ladustamislahenduse juures tuleb teil tasuda ainult ladustamise aja ja ladustatava mahu eest. Puuduvad klassikalised püsi- ning kõrvalkulud, mis oma lao või garaažiboksi korral alati eksisteerivad sõltumata sellest, palju teil seal asju või kaupu ladustatud on. Muutuvkulude aasta keskmine on püsikuludest alati soodsam!


2. Läbipaistvus


Meie laos ladustatud asjad on teile alati meie kodulehekülje vahendusel ülevaatlikult nähtavad ja seda reaalajas. Rutiinsete kaubavoogude puhul on tegemist elementaarse võimekusega. Juhusliku ladustamisvajaduse korral (nagu seda on kontori mööbel, turundusatribuutika või muud kodus või kontoris hoiustamist vajavad asjad) on eriti tõhus, kui teil on ülevaade asjadest, mis teil on meie laos hoiustatud. Me kõik teame, kui palju koguneb asju enda kasutatavasse keldrisse või laoruumi, mille kohta meil selge ülevaade puudub.


3. Universaalsus


Võimekus edukalt ära kasutada samu laoruume ja töövahendeid erinevate kliendisihtrühmade lõikes on loonud meile teenuse osutamisel sünergia, millest võidavad kõik – nii meie, kui ka meie kliendid. Meie tõhus iseteeninduskeskkond tagab efektiivse ja säästliku informatsioonivahetuse meie ja meie kliendi vahel, mis omakorda loob eeldusi kõrgeks teeninduse tasemeks ja seda väga mõistliku hinna juures.


4. Paindlikkus

 

Teenindades nii era- kui ka ärikliente ning pakkudes lahendusi nii regulaar- kui ka juhuslikele ladustamisvajadustele, oleme tõestanud end paindliku teenusepakkujana. Me tahame olla klientide jaoks olemas oma lao- ja ladustamisvõimsusega ajal ja mahus, mida nad kõige rohkem vajavad.


TVC asutamine, areng ning tänane päev:


TVC OÜ asutati aastal 2003. Ettevõtte esimene osutatav teenus oli müügijärgse teeninduse logistika korraldamine ettevõtetele. Olime esimesed omasugused. Meie ülesanne oli hooldusteenust vajavate seadmete transpordi optimeerimine ning transport kaupluste ja hooldusastutuste vahel. Peamine loodav lisandväärtus seisnes transpordi optimeerimises, mis võimaldas meil klientide transpordimahtusid vähendada ja selleläbi saavutada neile arvestatav kokkuhoid kuludes.


Osutatav teenus (müügijärgse teeninduse transpordimahu optimeerimine) oli kahjuks niipalju spetsiifiline ning seetõttu algusaegade kliendibaas võrdlemisi piiratud. Tagasihoidlikud mahud ei võimaldanud ettevõtte laienemist geograafiliselt. Ettevõtte edasise käibe kasvatamiseks otsustasime laiendada pakutavate teenuste hulka. Oli väga loogiline keskenduda kesklao teenuse osutamisele – müügieelsete kaubamahtude liitmine müügijärgse teeninduse transpordimahtudele lõi täiendava kokkuhoidva momendi ning oli meile suureks konkurentsi eeliseks.


Antud konkurentsieelis eksisteeris küll ainult sama piiratud kliendibaasi ulatuses, kuid vaatamata sellele õnnestus meil antud teenusega turule siseneda. Oleme kesklao teenuse osas arendanud ja rakendanud mitmeid innovatiivseid lahendusi ning selleläbi võitnud klientide usalduse ja poolehoiu.


Kesklao teenuse osutamine on olnud tõsine väljakutse. Oleme aastatega kogunud endasse suure kogemuse ja seda tihti väga kalli hinnaga. Kuid ei ole halba ilma heata. Kesklao teenuse osutamise tuules oleme saanud kesklao teenuse üksikud etapid vormida omaette teenusteks ja selleläbi suurendada oma paindlikust ja sobivust erinevatele klientidele.


Näiteks kesklao teenuse raames on väga oluline korraldada tõhusat ja läbipaistvat kaupade maha- ja peale laadimist. Avastasime, et antud etapp omaette sobib suurepäraselt iseseisva teenusena ettevõtetele, mis tegelevad ekspedeerimise või ainult transpordiga. Nii sündis meil terminaliteenus.


Kuna kesklao teenuse kliendid vajavad rohkem ja teenus ise peab olema palju läbipaistvam on kesklao teenuse osutamise standardid oluliselt kõrgemad ning seetõttu on meie antud teenuse baasil arendatud terminaliteenus oluliselt kvaliteetsem (ja seda just läbipaistvuse osas) konkureerivatest lahendustest.


Kesklao teenuse osutamisest on lisaks välja kasvanud ka kaugmüügi teenendamine ning projektipõhise lao teenus. Eriti tänulikud oleme me panipaiga teenuse kujunemise üle, kuna antud teenus loob positiivse sünergia meie erinevate klientide lõikes kasutatavate samade resursside osas ning seeläbi eeliseid konkurentsitingimustes.


Panipaiga teenus kujunes välja vajadusest kesklao teenuse raames hoiustada ka “peavoolu” väliseid kaupu. Näiteks ettevõtetel kogunev turundusatribuutika või hetkel kasutamata kontorimööbel. Selliseid asju ei ole võimalik ladustada ja käidelda tavaprotseduuride korras – kesklao teenuse korral on käideldavad subjektid defineeritud artiklitena ning juhusliku ladustamisvajaduse korral ei ole mõistlik luua artikleid mööbli või turundusatribuutika jaoks. Tavaliselt seisavad sellised asjad ettevõtete oma ladudes või kontoris ja nende osas hea ülevaade puudub.


Lahendasime selle ülesande ning tänu sellele ei ole meil täna enam piiranguid teenendatavate klientide osas. Täna oleme veendunud, et me suudame kõigile pakkuda hoiustamise teenust ja seda väga paindlikel tingimustel.


Täna me oleme teie asjadele või kaupadele parim ladustamise lahendus ja seda sõltumata sellest, kas olete era- või äriklient.

bottom of page