top of page
Laohotell - kõik laoteenused ühest kohast
Terminal.jpg
Hoolime koos

Maailma Looduse Fondi andmetel on eestlaste ökoloogiline jalajälg maailmas üheksandal kohal, olles vaid pisut vähem raiskavam, kui näiteks sellised suurriigid nagu USA, Kanada, Austraalia või Taani. Iseenesest mõtlema panev fakt, mis samas meile, kui läbi IT arengu efektiivsust taotlevale riigile, just au ei tee.


Võlgneme oma kõrge koha selles edetabelis eelkõige tänu põlevkivi kasutusele energiatootmisel, mis vallandab õhku suures koguses süsinikdioksiidi. Samas ei saa me alahinnata ka kauba ebaefektiivse käsitlemise ja transpordi käigus keskkonnale tekitatud kahju.


Kuna pelgalt jutuga ning midagi reaalselt ette võtmata tulemusi ei saavuta, siis oleme määratlenud nii olemasolevatele kui ka tulevastele klientidele, investoritele, oma töötajatele ning muudele huvigruppidele meie igapäevase äritegevuse keskkonnateadliku tegutsemise põhimõtted, mida tuntakse ka TVC keskkonnateadlikkuse 10 käsu nime all:

  • Pakume logistilist täisteenust, mille iga etapi täideviimisel järgime rangelt keskkonnaalast seadusandlust, ühiskondlikke eetikanorme ning häid tavasi

  • lgal meie töötajal on vastutusrikas roll TVC keskkonnateadliku tegevuse põhimõtete elluviimisel – tegeleme oma töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmisega pidevalt

  • Kasutame oma töös ainult rangetele emissiooninormidele ning seadusest tulenevatele nõuetele vastavaid kauba transpordivahendeid

  • Vähendame transpordist tekkivat kütusesaastet läbi müügieelsete ja -järgsete kaubavoogude kokkujuhtimise ning kauba jaotuse ja pealekorje samaaegse sooritamise

  • Eeldame keskkonnasäästlikkust ka meie lepingupartnerite ja alltöövõtjate poolt

  • Kasutame lao ja kliendi majandustarkvara vaheliseks automatiseeritud suhtluseks efektiivset IT lahendust, vältides nii kliendi lisategevusest tekkivat mõju keskkonnale põhimõttel, et liiguksid andmed, mitte inimesed

  • Motiveerime oma kliente ja koostööpartnereid kasutama meie loodud kaasaegseid ja säästlikke IT lahendusi, vähendamaks negatiivset mõju keskkonnale, mis tekib tegevuste dubleerimisest

  • Säästame ressursse – hoiame paljude laoprotseduuride automatiseerituselt kokku paberit ning tänu efektiivsele vedude organiseerimisele, minimeerime kütusekulu

  • Korduvkasutame kauba pakendeid, tekkinud jäätmed sorteerime

  • Ökonoomselt tegutsedes aitame vähendada ökoloogilise jalajälje mõju

bottom of page