top of page
Laohotell - kõik laoteenused ühest kohast
tvc_keskkonna_w1000_3.jpg
Hoolime koos

Meie ühine vastutus

Maailma Looduse Fondi andmetel on eestlaste ökoloogiline jalajälg maailmas üheksandal kohal, olles vaid pisut vähem raiskavam, kui näiteks sellised suurriigid nagu USA, Kanada, Austraalia või Taani. Iseenesest mõtlema panev fakt, mis samas meile, kui läbi IT arengu efektiivsust taotlevale riigile, just au ei tee. Võlgneme oma kõrge koha selles edetabelis eelkõige tänu põlevkivi kasutusele energiatootmisel, mis vallandab õhku suures koguses süsinikdioksiidi. Samas ei saa me alahinnata ka kauba ebaefektiivse käsitlemise ja transpordi käigus keskkonnale tekitatud kahju.


Kuna pelgalt jutuga ning midagi reaalselt ette võtmata tulemusi ei saavuta, siis oleme määratlenud nii olemasolevatele kui ka tulevastele klientidele, investoritele, oma töötajatele ning muudele huvigruppidele meie igapäevase äritegevuse keskkonnateadliku tegutsemise põhimõtted, mida tuntakse ka TVC keskkonnateadlikkuse 10 käsu nime all:

  • Pakume logistilist täisteenust, mille iga etapi täideviimisel järgime rangelt keskkonnaalast seadusandlust, ühiskondlikke eetikanorme ning häid tavasi

  • lgal meie töötajal on vastutusrikas roll TVC keskkonnateadliku tegevuse põhimõtete elluviimisel – tegeleme oma töötajate keskkonnateadlikkuse tõstmisega pidevalt

  • Kasutame oma töös ainult rangetele emissiooninormidele ning seadusest tulenevatele nõuetele vastavaid kauba transpordivahendeid

  • Vähendame transpordist tekkivat kütusesaastet läbi müügieelsete ja -järgsete kaubavoogude kokkujuhtimise ning kauba jaotuse ja pealekorje samaaegse sooritamise

  • Eeldame keskkonnasäästlikkust ka meie lepingupartnerite ja alltöövõtjate poolt

  • Kasutame lao ja kliendi majandustarkvara vaheliseks automatiseeritud suhtluseks efektiivset IT lahendust, vältides nii kliendi lisategevusest tekkivat mõju keskkonnale põhimõttel, et liiguksid andmed, mitte inimesed

  • Motiveerime oma kliente ja koostööpartnereid kasutama meie loodud kaasaegseid ja säästlikke IT lahendusi, vähendamaks negatiivset mõju keskkonnale, mis tekib tegevuste dubleerimisest

  • Säästame ressursse – hoiame paljude laoprotseduuride automatiseerituselt kokku paberit ning tänu efektiivsele vedude organiseerimisele, minimeerime kütusekulu

  • Korduvkasutame kauba pakendeid, tekkinud jäätmed sorteerime

  • Ökonoomselt tegutsedes aitame vähendada ökoloogilise jalajälje mõju

TVC võtab vastutuse

Iga väiksem muutus on pikas perspektiivis suur muutus.

TVC_Ladu_Paberist_pakketeip_w900px.jpg

Oleme asendanud kilest pakketeibi keskkonnasõbralikuma paberist teibiga. See on vastupidav, ohutu ja lisaks ka jätkusuutlik alternatiiv traditsioonilisele kileteibile. Paber on täielikult taaskasutatav ja isegi liim on tavaliselt valmistatud maisitärklisest, mis ei tee planeedile kahju.

PABERIST PAKKETEIP

TVC võtab vastutuse ja astub konkreetseid samme keskkonnasõbralikemate lahenduste suunas:

PABERIST DOKUMENDITASKUD

Kilest dokumenditaskud asendasime paberist analoogiga. Ümbriku kõik 3 kihti on valmistatud jätkusuutlikust paberist ja ümbrikule on peale trükitud keskkonnateave, nii et seda saab kohe ära tunda kui toodet, mida uuesti ringlusse võtta ja mitte visata üldistesse prügilajäätmetesse.

TVC_Ladu_Paberist_dokumenditaskud_w900px.jpg
TVC_Ladu_Paberist_täitematerjal_w900px.jpg

Meie TVC-s toodame keskkonnasäästlikku ja korduvkasutatavat täitematerjali kohapeal. Meil on seade paberist kortsumaterjali tootmiseks, mis on jätkusuutlik asendus kilest või plastist täitematerjalile. Samuti kasutame masinat, millega saab juba kasutatud pappkarpidest toota ribastatud täitematerjali. Mõlemad lahendused on oluliselt keskkonnasõbralikumad kui klassikaline kile või plast.

PABERIST TÄITEMATERJAL

bottom of page