top of page
Projektipõhine ladu

Lahendus korrapäratu ladustamisvajaduse või kordumatu kauba korral

Üldjoontes jagunevad antud lahendust tarbivad ettevõtted kaheks:

  • Ühed, kellel on kauba valik jooksvalt sarnane ja sama, kuid kauba maht kõigub sessoonselt või on sõltuv ettevõtte võimekusest realiseerida projekte.

  • Teised, kellel iga järgmine saabuv saadetis on eelmisest niipalju erinev, mistõttu välistub võimalus lahendada kauba käitlus püsivate rutiinsete protseduuridega.

Mõlemaid kliendigruppe ühendab sama vajadus. Saabuv kaup on vaja vastuvõtta ning projekti- või sihtkohapõhiselt jagada, hoiustada ning väljastada.

 

Antud teenuse puhul on meie suurimaks eeliseks läbipaistev protsess ning selle efektiivsusest tingitud soodne osutatava teenuse tervik.
 

Meie klient saab defineerida saabuva saadetise eelinfo meie iseteeninduse keskkonnas. Tihti ei ole kliendile täpselt teada, kui mitmel alusel või kui mitme saadetisega kaup kohale tuleb. Eelinfo sisestatakse hankijale tehtud tellimuse alusel ning meile teatatakse eeldatava kauba saabumise aeg ja sisu ning sisu jaotus omapoolsete projektide või sihtkohtade lõikes.
 

Kauba saabudes informeerib meie infosüsteem teid automaatselt ja kohe!

Vastavalt Lepingu lisades defineeritud tingimustele käitleb TVC personal kauba ja teostab selle jagunemise.

Juhul, kui teil on eelinfo baasil sisestatud kauba väljastuskorraldused ning peale TVC personali poolset kauba käitlemist te veendute, et kõik vajalik on saabunud on teil ääretult mugav ja kindel teavitada oma klienti kauba olemasolust.


Kauba väljastamisel saate valida mitme erineva võimaluse vahel:

  • tulete sellele ise järele

  • saadate kaubale järgi oma kulleri

  • tellite kauba toimetamise TVC käest

  • teie klient soovib kaubale ise järele tulla

Viimase korral saate väljastuskäsule määrata "nõudesumma", mille me kauba üleandmisel "sisse nõuame" ning mis kajastub teie kontol meie iseteeninduse keskkonnas kohe, kui kaup on väljastatud.


Iseteeninduse keskkonnas saate te reaalajas jälgida teie kauba raames rakendunud teenuse ja hoiustamise hindasid. Projektipõhise äri puhul on see suureks konkurentsieeliseks, kui te saate oma klientidega kooskõlastada kulusid ning vältida logistilise ahelda "määramatusest" tingitud kahjusid.

bottom of page