top of page
Saadetiste ristlaadimine vedajatele
Terminal.jpg

Koormad pidevas liikumises

Asume oluliste kaubateede ristumis-kohas, nii lennujaama, sadama ja kesklinna lähedal.

Laoruumide olemasolu annab võimaluse jätta kõik või osa kaupu lattu hoiule. Mahu- ja minutipõhine hinnastamine.

Meil on olemas kõik vajalik kauba efektiivseks ümberlaadimiseks - tõstetehnika, estakaadid, kaubalift ning vajalik tööjõud.

Terminal.jpg

 Teostame konteinerite ümberlaadimist


Antud teenuse juures meie kõige suurem eelis on läbipaistvus. Absoluutse läbipaistvuse loob meie iseteeninduse keskkond. See võimaldab veoettevõtte logistikutel sisestada saabuva kauba eelinfo ning sealjuures määrata, mis teenuseid ühe või teise mahalaetava ühiku korral TVC poolt teostada:

  •   kaalumine

  •   mõõtmine

  •   dokumentide skaneerimine

  •   transpordi dokumentatsiooni printimine ja lisamine ühikule

  •   ühiku pildistamine


Sisestatud eelinfo põhjal saavad logistikud defineerida väljastustellimused enne, kui nad füüsiliselt kohal on. Väljastustellimuse raames saabuva kauba kohale jõudes informeerib meie infosüsteem automaatselt logistikut või otse autojuhti. Ja seejärel asub autojuht terminali suunas teele, vältides tühisõite.


Tõhus infovahetus ja eelinfo olemasolu loovad uue taseme efektiivsuses! Seda nii terminaliteenust tarbiva kliendi, kui ka TVC jaoks. TVC terminaliteenuse soodne hind on tõhusalt korraldatud protsessi tagajärg.


Terminaliteenuse kliendid näevad kauba maha- ja pealelaadimist ning selle käigus registreeritud infot reaalajas. Reaalajas on nähtav ka osutatud teenuste ning ladustatud kauba hoiustamise hind. See on veoettevõtetele eriti suureks konkurentsieeliseks oma kliendi teenindamisel, kuna võimaldab teostada oma osutatava teenuse hinna kalkulatsioonid enne, kui kaup on jõudnud sihtkohta.


TVC terminaliteenuse kasutamine ei sõltu teie kaubamahtudest. Oleme teie jaoks olemas "nii harva" või "nii tihti", kui see teile vajalik on.


Enam ei pea te loobuma saadetisest, kuna teie ettevõtte masin on veel sõidus ning teil pole oma terminali, kuhu saadetisi kokku koguda.

bottom of page